Vanaf 1 juli (bijna) weer normaal

Per 1 Juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen de sporters van 19 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de sportkantines.

Tenslotte, blijf verstandig omgaan met de vrijheden die wij binnen de sport hebben gekregen. Het virus is niet weg, dus blijf alert, blijf veilig, blijf gezond!

Het nieuwe sportprotocol: nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf

Jeugdcompetitie

Met fc Airborn doen we ook mee aan jeugdspeeldagen. Op deze dagen kan iedereen jonger dan 19 jaar competitie spelen tegen zijn/haar leeftijdgenoten en op zijn/haar eigen niveau. Er doen op die dagen geen volwassenen mee. De competitie is als volgt ingedeeld:

U11; de jeugd van elf en jonger
U14; de jeugd tussen twaalf en veertien
U17; de jeugd tussen vijftien en zeventien

De U11 speelt op deze dagen soms Koningsfrisbee. Hieronder staat een korte uitleg over Koningsfrisbee

Koningsfrisbee is een variant op ultimate frisbee speciaal bedoelt voor de jongste frisbee-spelertjes.
De belangrijkste verschillen met gewoon ultimate zijn:

  • het veld is veel kleiner
  • teams bestaan uit 3 spelers op het veld
  • in het eindvak staat de koning(in) die kan scoren door de schijf te raken of te vangen, andere spelers mogen niet in het eindvak komen, het eindvak noemen we daarom ook het ‘paleis’
  • de koning(in)en mogen hun paleis niet verlaten,
  • vangen is niet verplicht om schijfbezit te behouden.

De spelvorm zorgt er voor dat het aanvallende team een overtal heeft, de koning(in) van het verdedigende team mag immers het paleis niet verlaten om mee te helpen te verdedigen. Het vangen is nog moeilijk maar wordt wel beloond. Op het veld omdat er sneller doorgespeeld kan worden en daarmee het voor de verdedigers lastig wordt, met het scoren omdat het vangen van de schijf 2 punten oplevert, terwijl de schijf raken maar één punt scoort.

Ieder punt begint er mee dat het scorende team de koning(in) laat pullen (de schijf in het spel brengen door deze zo ver mogelijk in de richting van de tegenpartij te gooien) waarna de beide koning(in)en zo snel mogelijk naar het tegenoverliggende paleis rennen en daar hun plaats innemen. Het ontvangende team raapt de schijf op een begint een aanval op te zetten. Ze proberen daarbij de schijf naar elkaar over te spelen waarbij de werper niet mag lopen met de schijf in de hand. Als de medespeler binnen de lijnen van het veld de schijf vangt of raakt mogen ze verder met de aanval. In geval van raken mag de speler de schijf oprapen. De tegenpartij kan de aanval veroveren door er voor te zorgen dat de schijf niet gevangen (of geraakt) kan worden door de tegenpartij.

Ook bij de koningsfrisbee zijn er net als bij gewoon frisbee geen scheidsrechters en moeten spelers er samen uit komen. Wel is het zo dat de begeleiders kunnen helpen dat dit goed verloopt. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn er voor te zorgen dat er niet wordt doorgespeeld als een speler een ‘call’ maakt. Of door middel van vragen stellen hoor en wederhoor rustig gebeurt. Maar welke uitkomst er moet komen blijft een beslissing van de spelers. Begeleiders kunnen bijvoorbeeld de vraag stellen ‘wat moet er nu gebeuren?’ zonder zelf daar het antwoord op te geven.

Jeugdtraining

De jeugd (iedereen jonger dan 12 jaar) heeft bij ons een aparte trainingsgroep. Deze jeugdgroep krijgt een aangepast trainingsprogramma waarin spelvormen en plezier maken centraal staan. Met een frisbee kan je echt van alles doen en dat gaan we met de kinderen verkennen. Langzaam maar zeker zullen de kinderen steeds meer bekend worden met de spelelementen van deze sport. Een sportieve instelling en samenwerken zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

We passen de oefeningen voor de kinderen zo aan dat iedereen mee kan spelen en niemand overgeslagen kan worden. Er wordt lekker veel gegooid, gerend en gesprongen, dus kom lekker meedoen!

Ook hebben ze hun eigen (lichtere) frisbees voor de oefeningen.

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen mee gaan doen met de ‘volwassenen’ groep. Wel wordt in overleg met de trainer gekeken of het jeugdlid al toe is aan de ‘volwassenen’ groep.

Als jouw kind een keer mee wil trainen dan is hij/zij natuurlijk welkom op de training.
De jeugdgroep traint van 18.30u tot 19.30u. Van maart tot november trainen ze op onze locatie bij korfbalvereniging Oost-Arnhem (van Maerlantstraat 2), ‘s winters trainen ze in Multifunctioneel Centrum (MFC) De Wetering.

Let op: tijdens schoolvakanties is er geen training

Competitie

Met fc Airborn doen we mee aan alle verschillende competities.

In september – oktober schijven we een team in voor de mixed competitie. Dit is een competitie waarbij een minimaal aantal vrouwen in het veld moet staan.

Van november t/m februari doet fc Airborn mee met de indoorcompetitie. In tegenstelling tot buiten spelen we nu 5 tegen 5 op een kleiner veld, hierdoor zijn de wedstrijden sneller en intensiever. fc Airborn heeft de traditie om de afsluitende competitiedag in Arnhem te organiseren. Dit houdt in dat alle teams eind februari (of begin maart) in Valkenhuizen te zien zijn. Een mooi spectakel

Van april tot juni doet fc Airborn mee met de outdoorcompetitie.

Training

Frisbee spelen we in de zomer buiten, maar in de winter binnen.
Hieronder staan de trainingstijden en locaties.

Periode: maart – november
Tijd: U20: dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
Volwassenen: dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur
Allen: donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
Plek: Velden van OA (korfbal),
  Van Maerlantstraat 2

Vanaf november trainen we weer binnen.

Periode: november – maart
Tijd: dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
Plek: Sportcomplex Valkenhuizen,
  Beukenlaan 15

Of je al ervaring hebt of nog nooit een frisbee hebt gegooid, iedereen is welkom en kan mee trainen.

In schoolvakanties wordt in principe door getraind (indoor hangt het af van de huur van de zalen). Alleen in de zomervakantie wordt er geen training gegeven. Er wordt dan wel gewoon gespeeld door diegenen die door willen gaan.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een aantal keren vrijblijvend mee te doen.

Heb je vragen, stel deze dan hier

DISCover Airborn – subsidie ontvangen

FC Airborn heeft subsidie gekregen van Sortimpuls voor een project voor twee jaar. Doel is om meer kinderen aan het sporten te krijgen, met name uit aandachtswijken in Arnhem. Voor kinderen van 9 tot 15 jaar willen we ultimate frisbee aanbieden op school, na school en bij onze vereniging. Ook gaan we (sport)docenten leren hoe je Ultimate op een leuke manier kunt geven tijdens de gymles. Zo hopen we kinderen te verleiden om te (blijven) sporten.

Daarnaast gaan we in Park Immerloo een een disc-golf parcours aanleggen, de eerste in de regio. De eerste overleggen zijn al gepland. De definitieve  plannen moeten nog vorm krijgen. Waar komen de poolholes? We gaan er over praten met Park Immerloo en de gemeente. En natuurlijk met mensen met kennis en ervaring op het gebied van discgolf. Als alles mee zit kan iedereen volgend jaar al genieten van  de eerste discgolfbaan in de regio.

We gaan dit samen doen met verschillende partijen, van NOC/NSF tot st. Park Immerloo en een heel aantal scholen in Arnhem waar we clinics gaan geven. Jos Verhoeve zal projectleider en aanspreekpunt van het project worden.

Wil je meer weten over wat wie wat waar gaat doen? heb je vragen over clinics, of wil je weten of we ook bij jou op school langskomen? Neem dan contact op via DISCover@fcairborn.nl. Hopelijk komen we je binnenkort tegen op een frisbeeveld, DISCover Airborn!