Jeugdcompetitie

Met fc Airborn doen we ook mee aan jeugdspeeldagen. Op deze dagen kan iedereen jonger dan 19 jaar competitie spelen tegen zijn/haar leeftijdgenoten en op zijn/haar eigen niveau. Er doen op die dagen geen volwassenen mee. De competitie is als volgt ingedeeld:

U11; de jeugd van elf en jonger
U14; de jeugd tussen twaalf en veertien
U17; de jeugd tussen vijftien en zeventien

De U11 speelt op deze dagen soms Koningsfrisbee. Hieronder staat een korte uitleg over Koningsfrisbee

Koningsfrisbee is een variant op ultimate frisbee speciaal bedoelt voor de jongste frisbee-spelertjes.
De belangrijkste verschillen met gewoon ultimate zijn:

  • het veld is veel kleiner
  • teams bestaan uit 3 spelers op het veld
  • in het eindvak staat de koning(in) die kan scoren door de schijf te raken of te vangen, andere spelers mogen niet in het eindvak komen, het eindvak noemen we daarom ook het ‘paleis’
  • de koning(in)en mogen hun paleis niet verlaten,
  • vangen is niet verplicht om schijfbezit te behouden.

De spelvorm zorgt er voor dat het aanvallende team een overtal heeft, de koning(in) van het verdedigende team mag immers het paleis niet verlaten om mee te helpen te verdedigen. Het vangen is nog moeilijk maar wordt wel beloond. Op het veld omdat er sneller doorgespeeld kan worden en daarmee het voor de verdedigers lastig wordt, met het scoren omdat het vangen van de schijf 2 punten oplevert, terwijl de schijf raken maar één punt scoort.

Ieder punt begint er mee dat het scorende team de koning(in) laat pullen (de schijf in het spel brengen door deze zo ver mogelijk in de richting van de tegenpartij te gooien) waarna de beide koning(in)en zo snel mogelijk naar het tegenoverliggende paleis rennen en daar hun plaats innemen. Het ontvangende team raapt de schijf op een begint een aanval op te zetten. Ze proberen daarbij de schijf naar elkaar over te spelen waarbij de werper niet mag lopen met de schijf in de hand. Als de medespeler binnen de lijnen van het veld de schijf vangt of raakt mogen ze verder met de aanval. In geval van raken mag de speler de schijf oprapen. De tegenpartij kan de aanval veroveren door er voor te zorgen dat de schijf niet gevangen (of geraakt) kan worden door de tegenpartij.

Ook bij de koningsfrisbee zijn er net als bij gewoon frisbee geen scheidsrechters en moeten spelers er samen uit komen. Wel is het zo dat de begeleiders kunnen helpen dat dit goed verloopt. Een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn er voor te zorgen dat er niet wordt doorgespeeld als een speler een ‘call’ maakt. Of door middel van vragen stellen hoor en wederhoor rustig gebeurt. Maar welke uitkomst er moet komen blijft een beslissing van de spelers. Begeleiders kunnen bijvoorbeeld de vraag stellen ‘wat moet er nu gebeuren?’ zonder zelf daar het antwoord op te geven.